Chcete osloviť celý Dunajskostredský okres?

Inzerujte v mesačníku PROPAGAND!

100% pokrytie v okrese Dunajská Streda vrátane všetkých dedín

- 45 000 ks výtlačkov

- 45 000 ks poštových schránoch

- 225 000 ks čítanosť za mesiac!

O nás

Obyvatelia a firmy dunajskostredského okresu sa po prvýkrát oboznámili s obsahom vtedajších inzertných novín PROPAGAND 15. apríla roku 2003.


Ako jediný medzi inzertnými médiami v okrese sa objavuje vo Vaších schránkach dodnes.


Zaujímavé články a vždy čerstvé informácie z regiónu vo forme inzercií si počas tejto doby získalo priazeň stále viac a viac čitateľov a fanúšikov.


Disponujeme vlastnou distribučnou sieťou kolportérov, ktorých starostlivo a dôkladne kontrolujeme.


Tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu

Norbert Gábor

šéfredaktor 

 

 

 

PROPAGAND s.r.o., Dunajská Streda 929 01, ul. Biskupa Kondého 4577/18 +421 905 151 470, +421 903 536 588